top of page

Dansk information

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Forsøgets formål

Under et hjertestop står hjertet stille og kan derfor ikke pumpe blod rundt til kroppens organer. Formålet med behandlingen under hjertestop er derfor at få hjertet til at slå igen. Behandlingen består bl.a. af hjertemassage og evt. stød - dette betragtes som standardbehandling. Herudover gives der ifølge danske og internationale retningslinjer forskellige typer af medicin. Formålet med dette projekt er, at teste om behandling med et yderligere medikament kan hjælpe med at få hjertet til at slå igen, så flere kan overleve efter at have fået hjertestop på hospital.

Metode

Under forskningsprojektet vil halvdelen af de inkluderede patienter modtage standardbehandling for patienter med hjertestop på hospital. Den anden halvdel vil også modtage standardbehandling, men herudover også blive behandlet med et yderligere medikament: bikarbonat. Dette gives i væskeform direkte i blodåren (intravenøst). Fordelingen mellem standardbehandling og standardbehandling sammen med bikarbonat er fordelt ved lodtrækning. Bikarbonat er naturligt forekommende i kroppen på alle mennesker og øger pH-værdien i blodet. På baggrund af tidligere forskningsprojekter tror vi, at dette stof øger pH i blodet under genoplivningen og dermed hjælper med at undgå de skadelige effekter af et surt blod under hjertestop. De patienter, der ikke har modtaget bikarbonat, behandles med et uvirksomt stof (placebo, der består af saltvand). Efter udskrivelse fra hospitalet vil vi telefonisk tage kontakt til de inkluderede patienter eller en af de pårørende ca. 30 dage, 90 dage, 180 dage og 1 år efter hjertestoppet. Først når forskningsprojektet for alle forsøgspersonerne er helt afsluttet, vil vi finde ud af, hvem der har modtaget bikarbonat henholdsvis placebo.

I alt skal 778 patienter med hjertestop på hospital inkluderes i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet er startet i 2022 og forventes at køre i op til 4 år.

 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komite og Lægemiddelstyrelsen. 

Yderligere information

Se "Deltager information"

Ved spørgsmål, kontakt Lars W. Andersen på bihca@clin.au.dk eller tlf. 93 52 10 42

bottom of page